Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới
Mường Giàng là xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2015. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng Nông thôn mới, thời gian qua bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Giàng đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. 

MTTQ từ xã đến cơ sở luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thi đua phát triển kinh tế, góp công góp của xây dựng hạ tầng, tạo diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam xã Mường Giàng Hoàng Văn Hoài cho biết: “Ủy Ban MTTQVN xã đã đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại gia đình, đưa rác thải ra nơi tập kết đúng ngày, giờ theo quy định; đôn đốc các khu dân cư, các chi hội đoàn thể duy trì tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng đường hoa… Qua đó tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Mặt trận xã phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định của Bộ tiêu chí Nông thôn mới. Đến nay xã Mường Giàng đã đạt 5/19 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng. Cùng với vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng Nông thôn mới, MTTQ xã đã khuyến khích nhân dân tham gia phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo bền vững; Phối hợp với các tổ chức tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề giới thiệu việc làm. Nhờ chuyển đổi các mô hình sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, thu nhập của người dân được nâng cao rõ rệt.

anh tin bai

Mô hình chăn nuôi của một hộ gia đình tại bản Hua Chai, xã Mường Giàng

Trong thời gian tới MTTQ Việt Nam xã chút rọng tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của tỉnh của huyện, xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao trong hệ thống mặt trận từ xã đến các bản xóm, thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 30 đầu công việc trong xây dựng nông thôn mới tại các khu dân cư, xây dựng các mô hình điển hình về xây dựng nông thôn mới nâng cao tạo sức lan tỏa trong toàn xã.

Phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở xã Mường Giàng đã và đang nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã đến các bản, xóm đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Giàng sẽ xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao đúng theo lộ trình đề ra./.

Tác giả: Mạnh Hùng - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập