Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai nhiệm vụ của BCĐ chuyển đổi số tỉnh, BCĐ cải cách hành chính tỉnh, Tổ công tác triển khai đề án 06/CP tỉnh, quý I/2024
Ngày 12/4, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, Chuyển đổi số, Đề án 06 quý I năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến đến các huyện, thành phố. Dự tại điểm cầu huyện Quỳnh Nhai có đồng chí Đinh Trung Dũng, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí BCĐ Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai đề án 06 huyện.

Ngay từ đầu năm 2024, với tinh thần quyết liệt đổi mới, sáng tạo UBND tỉnh đã ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với đẩy mạnh CCHC; giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.  Về Chuyển đổi số, đưa kho dữ liệu của tỉnh vào hoạt động, triển khai kết nối với kho dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tích hợp được 610 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  Đối với việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ: ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo, trong đó xác định các mục tiêu, đề ra 11 nhóm nhiệm vụ với 55 nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện; hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

anh tin bai

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Quỳnh Nhai

 Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06 của Chính phủ trong quý II và năm 2024. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị ngay sau cuộc họp, thành viên các ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số, các mô hình chuyển đổi số hiệu quả; Nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đáp ứng chỉ tiêu 50% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được người dân thực hiện trực tuyến từ xa; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện Đề án 06 gắn với 05 nhóm “Pháp lý - Hạ tầng - An ninh, an toàn - Dữ liệu - Con người”; Tiếp tục tập trung triển khai những mô hình đã đảm bảo điều kiện, mô hình miễn phí, mô hình tạo ra giá trị thiết thực; hướng đến nhóm người yếu thế như triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, triển khai cho vay an sinh xã hội trên cơ sở ứng dụng dữ liệu dân cư./. 

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập