Mường Chiên đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Ngay từ đầu năm, xã Mường Chiên đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC, tiến hành rà soát, bổ sung điều chỉnh Quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở; quy chế tiếp công dân... UBND xã cũng chỉ đạo thường xuyên việc cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo phương châm thuận lợi, tận tụy, chính xác và phong trào 3 trách nhiệm “trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với bản thân”, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu thủ tục hành chính theo quy định. Tính đến nay, UBND xã đã tiếp nhận 88 hồ sơ. Trong đó lĩnh vực hộ tịch 42 hồ sơ; Lĩnh vực chứng thực 41 hồ sơ; Lĩnh vực bảo trợ xã hội 05 hồ sơ; 100% hồ sơ được trả trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Tỷ lệ hài lòng đạt 100%. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ để giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập