Tập huấn công tác cải cách hành chính và công tác văn thư năm 2024
Ngày 29/3, huyện Quỳnh Nhai tổ chức Tập huấn công tác cải cách hành chính và công tác văn thư năm 2024.

Tham gia tập huấn có trên 60 đại biểu là công chức phụ trách công tác cải cách hành chính; công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan đơn vị và lãnh đạo UBND, Công chức Văn phòng, tư pháp, lao động thương binh và xã hội 11 xã.

anh tin bai

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính và công tác văn thư năm 2024 

Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề về: Kiến thức tổng quan về công tác CCHC, hướng dẫn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính như: triển khai các vấn đề còn tồn tại, yếu kém được chỉ ra tại kết quả Chỉ số CCHC (PARINDEX); Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS); những giải pháp cần khắc phục năm 2024; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã rà soát tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC năm 2023; Các kiến thức, kỹ năng về công tác cải cách thủ tục hành chính: Việc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc thực hiện công tác báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính; Kỹ năng cơ bản về xử lý hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ cơ quan…

Qua tập huấn nhằm tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác CCHC cho đội ngũ công chức theo dõi, tham mưu về công tác CCHC và văn thư lưu trữ nắm chắc các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề về các nội dung liên quan đến công tác CCHC và công tác văn thư lưu trữ. Đồng thời tiếp tục củng cố, rèn luyện, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC và một số kỹ năng cần thiết khác. Nâng cao năng lực tham mưu, triển khai công tác CCHC và văn thư lưu trữ của đội ngũ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị./. 

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập