Tháng 4 tiếp nhận và giải quyết 191 hồ sơ thủ tục hành chính

Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC, đảm bảo giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, trong tháng 4, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được UBND huyện quan tâm và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND huyện; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn cụ thể số lượng Dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình gồm 279 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình. Trong tháng, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 191 hồ sơ, lũy kế 649 hồ sơ (trong đó: tiếp nhận trong kỳ 148 hồ sơ; từ kỳ trước chuyển sang: 43 hồ sơ); đã giải quyết 174 hồ sơ, đang giải quyết 17 hồ sơ, lũy kế 632 hồ sơ; dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình phát sinh: 113 hồ sơ, lũy kế 552 hồ sơ./. 

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập