Tổ công tác 1169 UBND tỉnh làm việc với huyện Quỳnh Nhai
Trong 2 ngày (07 và 08/11), Tổ công tác 1169 UBND tỉnh do đồng chí Trần Bình Minh, Chánh văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với UBND huyện và một số xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Làm việc với Tổ công tác có đồng chí Hoàng Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện.

Năm 2023, UBND huyện Quỳnh Nhai được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện 544 nhiệm vụ. Trong 9 tháng qua, UBND huyện đã triển khai thực hiện hoàn thành được 350 nhiệm vụ, đang giải quyết 194 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ nợ đọng, quá hạn. UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo huyện, UBND các xã trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định; tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp từ cấp cơ sở; hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

anh tin bai

Tổ công tác 1169 UBND tỉnh làm việc với huyện Quỳnh Nhai

Thực hiện theo quy định kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), UBND huyện và UBND các xã đã thực hiện việc công khai, niêm yết các TTHC theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của huyện và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, của xã. Công khai danh mục TTHC cấp huyện, cấp xã; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện với 284 TTHC cấp huyện, 126 TTHC cấp xã, 49 TTHC của các cơ quan ngành dọc. Việc giải quyết TTHC đảm bảo theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện đúng theo quy định.

Theo đánh giá của Đoàn công tác, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; công tác quản lý tổ chức bộ máy và các công tác khác đã được triển khai đồng bộ. Công tác kiểm soát TTHC đã được các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Việc giải quyết TTHC nhanh chóng, kịp thời và minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tổ công tác đề nghị huyện Quỳnh Nhai tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo đúng thời hạn; tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã trong công tác phối hợp, nêu gương trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tham mưu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhằm kịp thời, phát hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Tăng cường tuyên truyền thực hiện giải quyết TTHC bằng dịch vụ công trực tuyến./. 

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập