Trong quý I/2024 xã Nặm Ét tiếp nhận và giải quyết 578 hồ sơ thủ tục hành chính

Thời gian qua xã Nặm Ét luôn quan tâm chú trọng đến công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính nhanh, gọn, mang lại sự hài lòng của người dân. Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ nội dung, rõ tiến độ hoàn thành, rõ người phụ trách, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

anh tin bai

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC xã Nặm Ét

Trong quý I năm 2024, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 578/578 hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 100% hồ sơ được trả trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Tỷ lệ hài lòng đạt 100%. Bên cạnh đó có 123/123 TTHC (tỷ lệ 100%) được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND xã sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính để các tổ chức, công dân khi đến giao dịch đều được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng theo quy định. Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, hướng đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

Tác giả: Mạnh Hùng - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập