Xã Pá Ma Pha Khinh chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Để từng bước cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện. Từ đầu năm đến nay, xã Pá Ma Pha Khinh đã ban hành các văn bản về chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND xã đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính. UBND xã đã thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại trụ sở cơ quan, đảm bảo thủ tục hành chính được công khai theo đúng quy định; tạo thuận lợi tối ưu cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi nhất. Trong quý I, xã đã tiếp nhận và giải quyết được 139/140 hồ sơ thủ tục hành chính. Công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kiểm soát TTHC được tăng cường; công tác rà soát, thống kê, công bố TTHC được kịp thời và thường xuyên chỉ đạo xuyên suốt, niêm yết, công khai, minh bạch TTHC cho cá nhân, tổ chức nắm bắt được và dễ hiểu; công tác hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC được đẩy mạnh, giúp phát huy hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã trong công tác cải cách TTHC, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

Nhiệm vụ trọng tâm quý II, xã Pá Ma Pha Khinh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2024 đã ban hành, trọng tâm là tổ chức rà soát các thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhanh đúng quy định. Tập trung chỉ đạo triển khai công tác rà soát, đánh giá TTHC. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC hành chính của các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, theo quy định./. 

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập