Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quỳnh Nhai tổ chức Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2023
Vừa qua đồng chí Cầm Văn Huy, Ủy viên BTV Huỵên ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã  chủ trì phiên họp thường kỳ quý IV năm 2023 Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quỳnh Nhai, đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị nhận ủy thác, các cấp, các ngành thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện. Đến hết tháng 12/2023, tổng nguồn vốn tín dụng thực hiện được 403 tỷ 340 triệu đồng, tăng hơn 34,2 tỷ đồng và đạt 103,03% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt hơn 394,1 tỷ đồng; nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và huyện hơn 9,2 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng, đạt 102,53% kế hoạch năm. Vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất thực hiện gần 40 tỷ đồng, đạt 104,99% kế hoạch năm.  Tổng doanh số cho vay đạt 108,2 tỷ đồng doanh số thu nợ đạt hơn 74 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 100% kế hoạch, tăng hơn 33,4 tỷ đồng so với năm 2022 với hơn 7.300 hộ vay vốn và 8.649 món vay.

anh tin bai

Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2023 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Nhai, 

Việc huy động tiền gửi tiền tiết kiệm dân cư đạt hơn 12,7 tỷ đồng; gửi tiết kiệm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đạt 24,2 tỷ đồng. Việc bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc thu lãi, tham gia tiền gửi tiết kiệm, xử lý nợ đến hạn và đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn được thực hiện tốt. Chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV ngày càng được củng cố và nâng cao, công  tác kiểm tra giám sát được thực hiện có hiệu quả.

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá và đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả vốn vay các chương trình; xử lý nợ đọng, nợ quá hạn; giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong các Chương trình cho vay, tín dụng chính sách; công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay trong năm 2024… Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 06-KL/TW  ngày 01/6/2021 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phấn đấu nguồn vốn tăng trưởng đạt từ 8% đến trên 10%, tỷ lệ thu lãi đạt 100%. Đồng thời duy trì tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,02%; thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy lùi tín dụng đen, sử dụng vốn vay sai mục đích./.
Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập