Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực
          Ngày 5/10, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực. Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các xã, phường, thị trấn. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, HĐND-UBND huyện.

Toàn cảnh dự Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực tại điểm cầu huyện

        Các đại biểu đã được quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương, gồm: Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 20-TB/TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ và chặt chẽ với phương châm không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”; kiểm tra, giám sát phải theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”... Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt tại hội nghị, kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tác giả: Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập