Hoạt động truyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2023
       Thực hiện Kế hoạch số 2363/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND huyện về tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện năm 2023. Với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”, “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”, “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, “Nâng cao hiểu biết thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp”, “Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”.  

        Trong 2 tháng cao điểm năm 2023 (tháng 10 và tháng 11), trên toàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phù hợp để hưởng ứng Ngày pháp luật như tổ chức treo băng zôn trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng, tuyên truyền tại trụ sở làm việc, các cuộc họp của bản, của xóm, tuyên truyền trên sóng phát thanh của huyện, của xã ... tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về ngày pháp luật.

- Tại Trung tâm huyện: Trục đường chính căng treo 04 băng zôn vượt đường, tuyên truyền bằng xe lưu động 06 lượt; tuyên truyền trên sóng phát thanh của huyện bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng dân tộc Thái) được 16 lượt, 12 tin, 06 bài.

anh tin bai

Băng zôn hưởng ứng ngày pháp luật năm 2023

        Tại các Trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và tuyên truyền nội dung các văn bản quy định về quyền công dân, quy định về chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên  chính sách hỗ trợ chi phí học tập; chính sách hỗ trợ học sinh bán trú; về chủ quyền biển đảo; về an toàn giao thông, ma túy ... bằng nhiều hình thức như tuyên truyền 15 phút đầu giờ tại buổi sinh hoạt chào cờ thứ hai đầu tuần, tích hợp nội dung giáo dục pháp luật vào những buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt Đội.

anh tin bai

Toàn cảnh tại Hội nghị Hưởng ứng ngày pháp luật

­­­          Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật của huyện tuyên truyền, phổ biến ôn lại sự ra đời, mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; đồng thời sao gửi tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy do Sở Tư pháp tham mưu biên soạn cho các đại biểu dự Hội nghị.

         Năm 2023 là năm thứ 11 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự thiết thực, hiệu quả trong các năm tiếp theo và xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Hội đồng PHPBGDPL tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn..., góp phần đưa hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025./.


 

Tác giả: Phạm Hoa- Phòng Tư pháp
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập