Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi” quy định tại Tiểu dự án 2, dự án 9, Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719. Ngày 3/5, Trung tâm y tế huyện Quỳnh Nhai phối hợp với trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Quỳnh Nhai tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham gia hội nghị, hơn 400 em học sinh và giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Quỳnh Nhai được nắm bắt và tiếp thu các nội dung tuyên truyền về nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tuyên truyền, triển khai các giải pháp, từng bước làm thay đổi nhận thức, hành vi, trách nhiệm của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số về thay đổi hành vi giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết  ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dân số, sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

anh tin bai

Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Thông qua hội nghị, giúp các em được tiếp thu, học tập, trao đổi kiến thức, tạo sức lan tỏa đến cộng đồng và xã hội tham gia đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; góp phần nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân về hôn nhân và gia đình, tiến tới thay đổi hành vi, giải quyết tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./. 

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập