Họp Ban chỉ đạo đề án 1371 huyện Quỳnh Nhai năm 2023
Ngày 31/11, Ban chỉ đạo đề án 1371 huyện Quỳnh Nhai tổ chức họp công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, thư ký, tổ giúp việc đề án, Quy chế làm việc của BCĐ thực hiện đề án. Đồng chí Lò Thanh Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đề án chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp đã thông qua Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND huyện về thành lập BCĐ triển khai thực hiện đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục phát luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai; Quyết định số 2459/QĐ-UBND về thành lập tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục phát luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”. Quyết định số 1463/QĐ-BCĐ ban hành quy chế tổ chức hoạt động của BCĐ triển khai thực hiện đề án. Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục phát luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”.

anh tin bai

Họp Ban chỉ đạo đề án 1371 huyện Quỳnh Nhai năm 2023 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Thanh Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan trên cơ sở nội dung Đề án, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao tổ chức triển khai Đề án 1371 theo nhiệm vụ được phân công. Các thành viên BCĐ phát huy tốt vai trò đầu mối trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án thuộc lĩnh vực được giao; thường xuyên nắm chắc tình hình, đôn đốn, kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phản ánh kịp thời những tồn tại, vướng mắc và những phát sinh để kịp thời tham mưu giải quyết và tháo gỡ./.

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập