Về việc bãi bỏ Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 04/7/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần được người đại diện hợp pháp tự nguyện đưa vào điều dưỡng tập trung tại Khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần
Số ký hiệu văn bản 13/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2020
Ngày hiệu lực 29/04/2020
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 04/7/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần được người đại diện hợp pháp tự nguyện đưa vào điều dưỡng tập trung tại Khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Phạm Văn Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành