Quyết định Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số đến: 10642 - Ngày đến: 27/08/2020Số ký hiệu: - Ngày ban hành: 27/08/2020
Số ký hiệu văn bản 38/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/08/2020
Ngày hiệu lực 05/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số đến: 10642 - Ngày đến: 27/08/2020Số ký hiệu: - Ngày ban hành: 27/08/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính - kế hoạch
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành