Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Số ký hiệu văn bản 01/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 20/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế và hạ tầng
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành