Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
Số ký hiệu văn bản 03/2003/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành