Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Số ký hiệu văn bản 06/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế và hạ tầng
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm QĐ số 06-2016 Phòng KT và HT.doc
Cơ quan ban hành