Lễ ký kết kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, quốc phòng quân sự địa phương, bảo vệ rừng và PCCR giai đoạn 2021 - 2025

 

Ngày 11/3, Hạt kiểm lâm, Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp tổ chức buổi lễ ký kết kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, quốc phòng quân sự địa phương, bảo vệ rừng và PCCR giai đoạn 2021 - 2025.

Ba đơn vị Hạt kiểm lâm, Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Nhai ký kết công tác phối hợp bảo vệ ANTT, quốc phòng quân sự địa phương, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn huyện 

Kế hoạch phối hợp nhằm thống nhất những nguyên tắc, cơ chế thông tin; hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp để huy động sức mạnh tổng hợp của 3 lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, quốc phòng quân sự địa phương, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2025. Các đơn vị cung cấp, trao đổi thông tin trực tiếp hoặc bằng văn bản, giữa cán bộ với cán bộ; giữa các đơn vị cùng cấp với nhau, tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, thành lập đoàn công tác liên ngành cấp huyện, tiến hành kiểm tra, hướng dẫn ở cấp xã, bản. Phối hợp xử lý, giải quyết vụ việc, đối tượng có liên quan. Liên quan lĩnh vực nào do đơn vị đó phối hợp giải quyết. Phấn đấu 100% thông tin về tình hình, vụ việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của một trong ba lực lượng phải được cung cấp kịp thời cho đơn vị có thẩm quyền trong vòng 24 giờ theo đầu mối cung cấp, trao đổi thông tin ở từng cấp. Duy trì tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp định kỳ mỗi tháng một lần ở cấp xã, do Công an xã chủ trì và mỗi quý một lần ở cấp huyện, luân phiên giữa các đơn vị. 100% hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho nhân dân và cán bộ cơ sở, lực lượng bán chuyên trách ở xã, bản, cơ quan, đơn vị, trường học được đơn vị chủ trì thông tin trước cho các đơn vị khác để phối hợp lồng ghép nội dung tập huấn, tuyên truyền. Các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin để lồng ghép tối đa các nội dung phối hợp phù hợp khi tổ chức các cuộc kiểm tra, hướng dẫn ở cấp xã, bản và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

Việc ký kết kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp, thống nhất về hành động, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng: Công an, Quân đội, Kiểm lâm trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác đảm bảo ANTT; công tác bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện nhiệm vụ PCCCR trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai./..Đình Hải

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 907
  • Trong tuần: 9,508
  • Tất cả: 763,306
Đăng nhập