Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

          Ngày 24/6, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

        Trong 6 tháng năm 2022, Đảng ủy quân sự huyện đã tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền huyện thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ thường xuyên được củng cố vững chắc; lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh toàn diện; trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được trú trọng; chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm hậu cần kĩ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững. 100% cán bộ, Đảng viên trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; các mặt công tác đảm bảo được triển khai tích cực, nền nếp chế độ quy định được duy trì nghiêm túc góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2022

        Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và thông qua một số nội dung quan trọng trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là nghị quyết TW 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”. Kết luận số 21 của BCH TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kết luận số 01 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập cấc xã theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh…Phấn đấu thực hiện gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao; 98,5% quân số trở lên trong đơn vị được học tập và giáo dục chính trị; 100% các bài kiểm tra nhận thức chính trị năm 2022 đạt yêu cầu trong đó 75% đến 80% đạt loại khá, giỏi; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để lọt thông tin, tài liệu, mất vũ khí, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối…/.

Tác giả:Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 625
  • Trong tuần: 7,230
  • Tất cả: 842,859
Đăng nhập