Phiên họp thường kỳ quý IV Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Nhai

Ngày 15/01 Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý IV và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Cầm Văn Huy, Ủy viên BTV huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Cầm Văn Huy, Ủy viên BTV huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH huyện phát biểu tại phiên họp 

Tổng nguồn vốn tín dụng thực hiện đến 31/12/2020 là trên 300 tỷ đồng tăng 33,2 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng doanh số cho vay đạt gần 100 tỷ đồng cho trên 2.200 lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ trên 300 tỷ đồng, gồm 14 chương trình cho vay với trên 7.000 hộ vay vốn, dư nợ bình quân đạt 42,3 triệu/01 hộ. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện chủ động và phối hợp với các tổ chức chính trị  xã hội nhận uỷ thác, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đôn đốc thu hồi nợ phân kỳ, nợ đến hạn, nợ quá hạn. Tích cực phối hợp với Ban giảm nghèo, các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác các xã thường xuyên củng cố hoạt động của các tổ TK&VV từ khâu họp bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc thu lãi, tham gia tiền gửi; chủ động xử lý nợ đến hạn, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn. Vì vậy, chất lượng hoạt động của các xã và các Tổ tổ tiết kiệm và vay vốn ngày một nâng cao. Hoạt động giao dịch tại xã luôn được NHCSXH huyện quan tâm, củng cố và tổ chức hoạt động tốt, nhằm tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời, phần lớn các hoạt động của đơn vị tại các Điểm giao dịch xã như các giao dịch cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiết kiệm, tiếp nhận các loại hồ sơ tín dụng, triển khai, hướng dẫn các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, giao ban với các đơn vị nhận uỷ thác, Tổ trưởng Tổ TK&VV và một số giao dịch khác ...

Trong năm 2021 Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 40. Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đột xuất và kiểm tra xử lý các tồn tại ở các xã có chất lượng tín dụng thấp. Tổ chức nghiêm túc các phiên họp định kỳ để triển khai, chỉ đạo thực hiện kịp thời các chỉ đạo của cấp trên đối với hoạt động tín dụng chính sách. Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết phiên họp đề ra đồng thời kịp thời báo cáo tình hình quản lý vốn tín dụng trên địa bàn. Chỉ đạo và đảm bảo an toàn về tài sản, con người và chấp hành các quy định theo khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát việc phân bổ vốn và họp bình xét cho vay đảm bảo đúng nguồn vốn được Trưởng ban phân bổ, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng sử dụng và quản lý vốn của hộ vay, đồng thời định hướng, giúp đỡ các hộ vay sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân./..

                                         Đình Hải - TT TTVH huyện

 

 

Tác giả: Đình Hải
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 201
  • Trong tuần: 2,464
  • Tất cả: 439,780
Đăng nhập