Quỳnh Nhai tăng cường công tác cải cách hành chính
          Trong tháng 10, Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được UBND huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND về kế hoạch kiểm tra CCHC công vụ, công chức, dân chủ, dân vận, công tác thi đua khen thưởng và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước huyện Quỳnh Nhai. 

 

Quỳnh Nhai tăng cường công tác cải cách hành chính

        Thực hiện các nội dung kế hoạch, phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác hành chính tại 21 cơ quan, đơn vị và UBND các xã. Chỉ đạo đăng 30 tin, bài trên cổng thông tin điện tử của huyện.  Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được 430 thủ tục. Trong tháng 10 hoàn thiện hồ sơ kiểm tra của 14 đơn vị, tham mưu trình UBND huyện ban hành báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 theo quy định. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan rà soát,  đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các cấp nhằm phát hiện những quy định, TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp; qua đó phát hiện những thủ tục rườm rà, phức tập, mâu thuẫn, chồng chéo để đề nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm thủ tục hoặc bãi bỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, HTX và các công ty, doanh nghiệp hoạt động./..

Tác giả: Văn Thiệu – Trung tâm TT-VH Quỳnh Nhai
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 383
  • Trong tuần: 7,780
  • Tất cả: 1,773,934
Đăng nhập