Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2024
Ngày 15/01, Hội LHPN Quỳnh Nhai tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở năm 2024.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội Phụ nữ cơ sở. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được tiếp thu các chuyên đề về Chủ nghĩa mác - lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước ta về công tác Phụ nữ; Hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam; Một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội phụ nữ cơ sở.

anh tin bai

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở năm 2024.

Qua lớp bồi dưỡng, giúp đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội tại địa phương. Từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, từng bước đưa công tác Hội đi vào chiều sâu, có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập