Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Pá Ma Pha Khinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày 22/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pá Ma Pha Khinh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiệm kì 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pá Ma Pha Khinh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; động viên Nhân dân phát huy nội lực, tích cực thi đua tăng gia lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền; nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra.

Đại hội đại biểu MTTQVN xã Pá Ma Pha Khinh lần thứ III, nhiệm kì 2024 - 2029 đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với 9 chỉ tiêu quan trọng như: 100% Ban công tác mặt trận khu dân cư được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, huyện và MTTQ các cấp. 100%  khu dân cư triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động. Tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội, phấn đấu hỗ trợ, sửa chữa, làm mới từ 1-2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã. 5/5 khu dân cư xây dựng và thực hiện tốt các quy ước, hương ước, thực hiện Luật dân chủ cơ sở...

anh tin bai

Tại Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kì mới gồm 31 đồng chí và hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu huyện Quỳnh Nhai lần thứ XXI, nhiệm kì 2024 - 2029 gồm 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập