Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai các văn bản của TW, tỉnh, huyện, xã
Ngày 29/11, Đảng ủy xã Chiềng Khay tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai các văn bản của TW, tỉnh, huyện, xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Kết luận, Chỉ thị, Hướng dẫn, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và huyện như: Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ chính trị ban hành về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ chính trị; Hướng dẫn 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức TW; Quy định 797-QĐ/TU ngày 20/11/2023 của BTV Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 282-KH/HU ngày 27/11/2023 của BTV Huyện ủy; kế hoạch 101-KH/ĐU ngày 28/11/2023 của Đảng ủy xã về triển khai thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023…

anh tin bai

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai các văn bản của TW, tỉnh, huyện, xã.

Sau hội nghị, Thường trực Đảng ủy yêu cầu các cán bộ chủ chốt trong xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nội dung này đến đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn./.

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập