Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện
Ngày 23/3, Huyện ủy Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thái Sơn - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Ngọc Vương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên triển khai, quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Kết luận số 50-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ của BCH Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 16/3/2023 của BTV Tỉnh ủy Sơn La về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023. Chị thị số 27-CT/TU ngày 4/2/2023 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra. Quy định số 1327/QĐ/HU ngày 24/2/2023 của BTV Huyện ủy Quỳnh Nhai về tổ chức và hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát và một số nội dung văn bản quan trọng khác.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

Để các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện được vận dụng triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ sở, BTV huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tiếp tục quan tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện  tại địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; biểu dương, khen thưởng gương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; đồng thời nhắc nhở, uốn nắn, xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị vi phạm góp phần đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống./. 

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 330
  • Trong tuần: 25,203
  • Tất cả: 1,207,258
Đăng nhập