Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện
Ngày 02/4/2024, Huyện ủy Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện. Đồng chí Đinh Trung Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ, quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mỗi quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ quan cơ sở; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 16/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 213-KH/TU ngày 26/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chi thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 193-KH/TU ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Kế hoạch số 214-KH/TU ngày 26/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và một số văn bản quan trọng khác.

anh tin bai

Đại biểu dự Hội nghị

Để các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh và huyện được vận dụng triển khai hiệu quả tại cơ sở. Huyện ủy Quỳnh Nhai đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tiếp tục quan tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao chất lượng việc tuyên truyền học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của các cấp đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân; góp phần đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống./. 

Tác giả: Tòng Định - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập