Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Ngày 10/5, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự tại điểm cầu huyện Quỳnh Nhai có đồng chí Đinh Trung Dũng, TUV, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Đồng chí Hoàng Tiến Cường , Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Với mục tiêu “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước”. Nghị quyết số 41-NQ/TW, nhấn mạnh, đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Để đạt được mục tiêu đó, cần hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân...

anh tin bai

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Quỳnh Nhai

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, ưu tiên chính sách, pháp luật đổi mới cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi phát triển doanh nhân, doanh nghiệp. Tìm ra đúng nguyên nhân để khắc phục các hạn chế, tồn tại trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hệ thống chính sách pháp luật để bảo đảm triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nghị quyết./.
Tác giả: Mạnh Hùng - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập