Huyện Quỳnh Nhai tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Ngày 30/1, UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự nghị nghị có đồng chí Hoàng Tiến Cường - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy, lãnh đạo các ngành, các cơ quan đơn vị và các xã...

Năm 2023, kinh tế xã hội huyện Quỳnh Nhai tiếp tục phát triển ổn định; giảm dần sản xuất nông nghiệp và tăng các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, du lịch... Chương trình mục tiêu chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo, thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hiện nay, huyện có 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Mường Giàng, Chiềng Bằng, Chiềng Khoang, Chiềng Ơn, Mường Giôn, Mường Chiên và Pá Ma Pha Khinh; trong đó có 02 xã Chiềng Bằng, Chiềng Khoang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Việc xây dựng huyện nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. UBND huyện đã và đang tích cực chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã rà soát giữ vững các tiêu chí đã đạt và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt đảm bảo theo lộ trình đề ra, để đến năm 2025, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trong năm toàn huyện thực hiện đạt 22/24 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

anh tin bai

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 

Các phong trào thi đua yêu nước đã được huyện phát triển tích cực, chủ động, sâu rộng ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, ở tất cả các lĩnh vực; qua đó góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, giải quyết khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Nổi bật là các phong trào thi đua: Xây dựng NTM, NTM nâng cao, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua Dân đua khéo; xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội..., đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, huyện Quỳnh Nhai có 01 tập thể vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính phủ; 5 tập thể được UBND tỉnh công nhận Cờ thi đua xuất sắc, 20 tập thể lao động xuất sắc, 16 tập thể, 60 cá nhân cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, tặng nhiều giấy khen có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

anh tin bai

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024

Năm 2024, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 như phong trào: Chung tay xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, phát triển hợp tác xã, các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động.

 
anh tin bai

Các tập thể cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 22 tập thể, 94 cá nhân; công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cho 17 cá nhân, công nhận 23 tập thể và 202 cá nhân lao động tiên tiến. Đồng thời, tặng giấy khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích trong công tác thu ngân sách năm 2023./. 
Tác giả: Lò Tâm - Thanh tra huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập