Khai giảng lớp đảng viên mới đợt I năm 2023
Ngày 13/3, Trung tâm chính trị huyện Quỳnh Nhai tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2023 cho 60 đảng viên dự bị thuộc các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Trong thời gian 10 ngày (13/3 - 22/3), các đảng viên được học tập, quán triệt một số chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển KT-XH của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

anh tin bai

Nhai khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2023

Qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp đảng viên nắm vững kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó, tích cực trau dồi bản lĩnh chính trị, xác định tốt nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức./. 
Tác giả: Mạnh Hùng - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 543
  • Trong tuần: 5,858
  • Tất cả: 1,079,948
Đăng nhập