Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 26/01, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đinh Ngọc Vương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XXI.

Nội dung Kỳ họp tập trung biểu quyết thông qua các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về: phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ; đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương huyện Quỳnh Nhai năm 2022.

Tại Kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lò Mạnh Cường do chuyển công tác. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND huyện đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

anh tin bai

Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu kết luận tại Kỳ họp đồng chí Đinh Ngọc Vương, Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết, tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nguồn vốn, chương trình dự án đã được phân bổ, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực; Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND huyện, tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành./. 

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập