Mường Giàng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Từ đầu năm đến này, xã Mường Giàng đã chủ động xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước nâng cao chỉ số CCHC của xã, hướng tới sự hài lòng của người dân.

        6 tháng năm 2022, xã Mường Giàng đã chủ động xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết,… ngay tại trụ sở UBND xã để các tổ chức, cá nhân tiện theo dõi. Duy trì công tác phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; đội ngũ thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tuân thủ nghiêm các nguyên tắc về hoạt động, quy tắc ứng xử, trang phục, thời gian cũng như quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả; coi đây là 1 trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng, quý, năm; niêm yết công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân trên các lĩnh vực và giải quyết theo thẩm quyền quy định, đảm bảo không để kéo dài, vượt cấp… kết quả đã tiếp nhận và giải quyết gần 5.180 hồ sơ, trong đó lĩnh vực tư pháp-hộ tịch gần 3.880 hồ sơ, lĩnh vực LĐTBXH gần 600 hồ sơ, địa chính 11 hồ sơ và công an trên 680 hồ sơ…

        Trong 6 tháng cuối năm 2022, xã Mường Giàng tiếp tục tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm hiệu quả trong công tác thanh tra; kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, từng bước nâng cao chỉ số CCHC của xã, hướng tới sự hài lòng của người dân…/.

Tác giả: Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 478
  • Trong tuần: 6,094
  • Tất cả: 1,010,830
Đăng nhập