Xã Mường Giàng chú trọng nâng cao công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, UBND xã Mường Giàng đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác CCHC hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại. Trong quí I/2024, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã tiếp nhận và giải quyết được 218 lượt hồ sơ các loại cho tổ chức công dân. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hồ sơ của tổ chức công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Chất lượng giải quyết công việc cho tổ chức và công dân đã có tiến bộ. Thường xuyên rà soát các quy trình, thủ tục hành chính đối chiếu với quy định mới của Chính phủ để kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

Về cải cách công vụ, không có CBCC vi phạm về quy chế văn hóa công sở, nội quy, quy chế cơ quan, đặc biệt quy định không uống rượu bia ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; cán bộ, công chức thực hiện đeo thẻ khi làm việc và thực hiện nhiệm vụ, việc quản lý và sử dụng thẻ công chức ở cơ quan; phân công trực tiếp công dân theo quy định.

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số; đến nay 100% cán bộ, công chức xã thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý quản lý văn bản vào hoạt động công việc. 100% văn bản của Ủy ban nhân dân xã được ký số và phát hành trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành. Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã thường xuyên được cập nhật theo đúng nội dung thông tin quy định./.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập