Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
          Ngày 15/11, đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh. Dự tại điểm cầu huyện Quỳnh Nhai có đồng chí Nguyễn Văn Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Bùi Thái Sơn - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Hoàng Tiến Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh dự tại điểm cầu huyện

        Thực hiện nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, tỷ trọng trong GRDP ngành nông nghiệp giảm, tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 đạt 4.277 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với năm 2010. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đồng bộ. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã huy động xã hội hóa, hỗ trợ xóa nhà tạm cho 3.779 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Toàn tỉnh có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Văn hoá truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát triển, các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu cơ bản được đẩy lùi; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được được giữ vững.

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình, kết luận nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và phòng chống ma túy; công tác đối ngoại…

      Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 14 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX./.

Tác giả: Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập