Hội thảo khoa học: Giải pháp bảo tồn, phát huy lễ hội “Kin Pang Then” của người Thái trắng, xây dựng sản phẩm phát triển du lịch Quỳnh Nhai
Nằm trong Chương trình Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025). Ngày 14/11, phòng Văn hóa và Thông huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội thảo khoa học: Giải pháp bảo tồn, phát huy lễ hội “Kim Pang Then” của người Thái trắng, xây dựng sản phẩm phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai. Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nguyễn Ngọc Thanh, Nghiên cứu viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Thông tin văn hóa các dân tộc thuộc Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam Chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Thường trực UBND huyện; Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện, UBND 11 xã và Nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú, diễn viên quần chúng; người có uy tín, trưởng bản và người am hiểu về truyền thống văn hóa người Thái trắng có khả năng truyền dạy tại công đồng; Công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch và các lĩnh vực khác có liên quan tại huyện và cơ sở; Doanh nghiệp, HTX hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. 

Tại Hội thảo các nhà quản lý, nhà khoa học, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, những định hướng, giải pháp hữu hiệu cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Lễ hội “Kim Pang Then” của người Thái trắng xây dựng sản phẩm phát triển du lịch Quỳnh Nhai. Nhằm bảo vệ và phát huy giá trị Lễ hội trong đời sống đương đại, đảm bảo sức sống của lễ hội, phổ biến những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức giáo dục cho thế hệ mai sau. Đồng thời, nâng cao nhận thức, lòng tự hào của cộng đồng người dân, ý thức trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa của Lễ hội, từng bước phát huy giá trị của lễ hội để trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng trong đời sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Hội thảo khoa học: Giải pháp bảo tồn, phát huy lễ hội “Kin Pang Then” của người Thái trắng, xây dựng sản phẩm phát triển du lịch Quỳnh Nhai

Thông qua Hội thảo các nhà quản lý văn hóa cùng các nhà khoa học đều đánh giá cao giá trị độc đáo của Lễ hội “Kim Pang Then” của người Thái trắng Quỳnh Nhai, khẳng định vị trí quan trọng của Lễ hội trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng, khẳng định tính khả thi hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./. 

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập