Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
02/2021/QĐ-UBND 01/02/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tải về 4
01/2021/QĐ-UBND 01/02/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Tải về 2
38/2020/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số đến: 10642 - Ngày đến: 27/08/2020Số ký hiệu: - Ngày ban hành: 27/08/2020 Tải về 1
135/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Tải về 3
13/2020/QĐ-UBND 29/04/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 04/7/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần được người đại diện hợp pháp tự nguyện đưa vào điều dưỡng tập trung tại Khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần Tải về 2
01/2020/QĐ-UBND 27/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tải về 15
02/2019/QĐ-UBND 14/03/2019 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tải về 5
01/2019/QĐ-UBND 14/03/2019 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La Tải về 8
05/2016/QĐ-UBND 05/12/2016 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tải về 8
07/2016/QĐ-UBND 01/12/2016 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Tải về 5
12
Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 392
  • Trong tuần: 2,745
  • Tất cả: 470,986
Đăng nhập