Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2022

          Ngày 26/6, LĐLĐ huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2022

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2022

        Trong 5 ngày (từ 26-30/6/2022), 57 cán bộ công đoàn cơ sở được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Những vấn đề chung về phong trào Công nhân và Công đoàn Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam-Người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Nội dung hoạt động chủ yếu của Công đoàn cơ sở hiện nay; phương pháp hoạt động chủ yếu của Công đoàn cơ sở…

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ Công đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố nắm vững những vấn đề cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn, để thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò tổ chức công đoàn ở cơ sở trong thời gian tới./.

Tác giả:Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 551
  • Trong tuần: 7,156
  • Tất cả: 842,785
Đăng nhập