Xã Chiềng Khay đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
Xác định chuyển đổi số nhằm thay đổi cách sống, phương thức làm việc, sản xuất, kinh doanh của người dân, chính quyền, doanh nghiệp dựa trên các công nghệ số, từ đó mở ra các cơ hội phát triển bền vững. Thời gian qua, xã Chiềng Khay đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Để làm tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn, xã Chiềng Khay đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn và đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung, giai đoạn để tập trung thực hiện. Trong đó, tập trung thúc đẩy thực hiện xây dựng chính quyền số để tạo đà cho việc định hướng, dẫn dắt quản lý, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số phát triển; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm trong công tác chuyển đổi số. Cùng với đó đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân; lắp đặt phòng họp trực tuyến… Hiện nay, cán bộ xã đều có máy tính để phục vụ công tác, UBND thực hiện chữ ký số; toàn bộ khu vực hành chính xã được lắp đặt hệ thống mạng internet và wifi giúp cán bộ, công chức truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hội nghị mà không cần giấy tờ, hoặc thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. 100% văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc.

Ông Tòng Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Trước khi chuyển đổi số thì công dân trực tiếp đến trụ sở làm các thủ tục hành chính đều phải mang các giấy tờ kèm theo, nhưng sau khi thực hiện chuyển đổi số thì công dân có thể gửi các giấy tờ trên hệ thống mạng đến cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, sau đó chúng tôi sẽ làm đầy đủ các thủ tục cho công dân. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được tích hợp chữ ký số trên hệ thống phần mềm để gửi, nhận văn bản điện tử. Do đó có thể giải quyết công việc ở mọi lúc, mọi nơi kể cả khi đi công tác, nên mọi việc được giải quyết kịp thời, người dân không phải chờ đợi lâu. Từ khi thực hiện chuyển đổi số, xã đã thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản, không còn tình trạng tồn đọng trong tiếp nhận, xử lý văn bản như trước. Cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính cng được siết chặt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”.

Tại bộ phận một cửa các thủ tục hành chính cấp xã được niêm yết công khai, đầy đủ. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4. Nhờ đó, tỷ lệ người dân có ý thức làm thủ tục trực tuyến ngày càng tăng, không còn tình trạng phải chờ đợi, xếp hàng tại bộ phận một cửa. Qua thống kê trong quý I/2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử của xã đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 100%...

Bà Điêu Thị Hinh, công chức Tư pháp - hộ tịch xã cho biết: “Hiện nay, các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp hộ tịch đều được xử lý trên phần mềm liên thông đã giảm được các giấy tờ giấy và quản lý đối tượng được chính xác, hiệu quả. Người dân khi đến làm thủ tục hành chính đều được hướng dẫn cài đặt ứng dụng Vned, đăng ký và hướng dẫn sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến”.

Nhằm cụ hóa mục tiêu phát triển nền kinh tế số, xã hội số, xã Chiềng Khay đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân và các HTX thực hiện các bước đưa sản phẩm nông nghiệp lên mạng xã hội, nhiều sản phẩm lợi thế của xã được quảng bá, giới thiệu trên mạng internet, mạng xã hội  Facebook, Zalo…Trong triển khai thực hiện Đề án 06, các lực lượng chức năng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã hướng dẫn người dân người dân kích hoạt được trên 3.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2...

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy, việc triển khai chuyển đổi số ở Chiềng Khay vẫn còn khó khăn và nhiều việc phải làm.Trong đó, khó khăn lớn nhất là nhận thức của người dân chưa đầy đủ về chuyển đổi số và các nội dung liên quan đến chuyển đổi số.  Vì vậy, để tiếp tục thực hiện thành công công tác chuyển đổi số, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức và người dân phải năng động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin. Các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực truy cập, tìm kiếm thông tin có chọn lọc trên môi trường điện tử./. 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập