Mời tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện Quỳnh Nhai

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện


 


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập