Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
          Thời gian qua, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

        Trong tháng 01, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã quan tâm duy trì, thực hiện. Trong tháng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân các xã đã tiếp nhận 1.460 hồ sơ ( trong đó cấp huyện 249 hồ sơ, cấp xã 1.211 hồ sơ). Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Thường xuyên rà soát các quy trình, thủ tục hành chính đối chiếu với quy định mới của Chính phủ để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và Doanh nghiệp. Trong tháng UBND huyện tiếp tục chỉ đạo điều hành tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Đồng thời thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; công tác tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn huyện.

Tác giả: Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 475
  • Trong tuần: 5,790
  • Tất cả: 1,079,880
Đăng nhập