Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Quỳnh Nhai khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/8, HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ hai, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ và giải pháp các tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đinh Ngọc Vương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự và điều hành kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Thái Sơn, Phó bí thư thường trực huyện ủy; Đ/c Hoàng Tiến Cường, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XXI, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Quỳnh Nhai đã thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển KT-XH toàn diện, giữ vững quốc phòng, an ninh địa phương. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 13.800 tấn đạt 96,5% kế hoạch năm.  Sản lượng thịt hơn xuất chuồng đạt trên 2.100 tấn. Duy trì 5.876 lồng cá, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 885 tấn. Hoàn thiện Đề án xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Lũy kế đến tháng 6/2021 toàn huyện đạt 162 tiêu chí, bình quân đạt 14,8 tiêu chí/xã, tăng 8 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện... 

6 tháng cuối năm, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong đó tập trung cao cho thực hiện các giải pháp hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19. Triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách Nhà nước, khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách năm 2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Tăng cường lãnh đạo kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý đất đai. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực hỗ trợ hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện năm 2021. Tiếp tục rà soát thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2021, trong đó ưu tiên xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021.

Tại Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và chủ trương đầu tư công thuộc nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách huyện năm 2021. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn huyện quản lý. Dự thảo Nghị quyết về Quyết định đầu tư dự án khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Quỳnh Nhai. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho các công trình, dự án khởi công mới thuộc nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách huyện. Chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chủ trương đầu tư sân vận động trung tâm xã Mường Giôn để hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới và xây dựng chốt kiểm dịch Covid-19 tại bản Phiêng Mựt xã Mường Giôn. Nghị quyết về việc giao bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã năm 2021...

Bùi Đình Hải, Trung tâm TTVH huyện Quỳnh Nhai

Tác giả:Đình Hải
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 5,270
  • Tất cả: 506,703
Đăng nhập