Phiên họp thứ 19 UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 29/12, UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức phiên họp thứ 19 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 12, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01 năm 2023.

Trong tháng 12, UBND huyện Quỳnh Nhai đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ngành đoàn thể và các xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế. Tính đến ngày 15/12, toàn huyện đã chỉ đạo các xã gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2022-2023 được 205ha, chăm sóc hơn 1.900 ha cây ăn quả. Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, dự án Great tổ chức khảo sát trồng tre bát độ tại địa bàn hai xã Mường Giôn, Chiềng Ơn. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát. Công tác phát triển thủy sản được quan tâm thực hiện. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị và các xã tiếp tục duy trì và phát triển diện tích nuôi thủy sản theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản sai quy định. Sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 89 tấn. Trong đó, sản lượng cá nuôi đạt 48 tấn, sản lượng khai thác, đánh bắt ước đạt 41 tấn.

anh tin bai

Toàn cảnh phiên họp

Thu ngân sách lũy kế trên địa bàn trong tháng đạt hơn 560,8 tỷ đồng, bằng 139,3% chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, bằng 137,26% chỉ tiêu kế hoạch HĐND huyện giao. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên của các đơn vị dự toán. Công tác xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chú trọng chỉ dạo thực hiện. UBND huyện thường xuyên tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các xã thực hiện các nội dung tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới... Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường và giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01 năm 2023, UBND huyện tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND huyện về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Thực hiện các giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng của dịch bệnh; quan tâm chăm lo đời sống và sản xuất của nhân dân trước trong và sau dịp tết nguyên đán Quý Mão. Tập trung cao cho việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid 19. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch huyện năm 2023./...
Tác giả: Ngô Quý Ngự - Thanh Tra huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập