Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI

          Ngày 21/6, Hội đồng Nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thu - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI

        6 tháng đầu năm 2022 huyện Quỳnh Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban đơn vị và các xã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 13.277 tấn, đạt 66,7% kế hoạch năm; Tổng đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển ổn định đạt trên 440.430 con; Tiếp tục duy trì diện tích mặt nước nuôi thủy sản 275 ha, số lồng nuôi cá là 5.876 lồng, Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đạt trên 885 tấn; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 249.915 triệu đồng bằng 61,66 % dự toán tỉnh gia, bằng 60,76% dự tón HĐND huyện gia và bằng 95,59% so với thực hiện năm 2021; Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đạt 170 tiêu chí xã nông thôn mới, bình quân đạt 15,5 tiếu chí/xã, tăng 08 tiêu chí so với cùng kỳ 2021; Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh; giáo dục, y tế không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, quan hệ đối ngoại được mở rộng và tăng cường

        Tại Kỳ họp, trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND huyện, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát của HĐN huyện năm 2023; nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn huyện quản lý

Tác giả:Ngô Quý Ngự - Thanh tra huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 4,621
  • Tất cả: 873,888
Đăng nhập