Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1372/BC-UBND
Ngày ban hành 17/12/2020
Ngày hiệu lực 17/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2020
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-bc danh gia nam 2020.pdf
Văn bản mới