Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
621-BC/BCĐ 10/10/2018 Báo cáo công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các bản chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định
Lượt xem: 287
Tải về 6
16/KH-UBND 02/02/2018 Kế hoạch Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018
Lượt xem: 288
Tải về 0
16/KH-UBND 29/07/2017 Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2017
Lượt xem: 400
Tải về 42
07-CT/HU 29/07/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Nhai lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lượt xem: 458
Tải về 42
09-CT/HU 29/07/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Quỳnh Nhai lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lượt xem: 480
Tải về 13
06-CTr/HU 29/07/2017 Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Lượt xem: 356
Tải về 14
11-HD/HU 29/07/2017 Hướng dẫn học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào sinh hoạt chi bộ, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Lượt xem: 373
Tải về 16
62-KH/HU 29/07/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 346
Tải về 11
73-KH/HU 29/07/2017 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2017
Lượt xem: 999
Tải về 48
85-KH/HU 29/07/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Lượt xem: 373
Tải về 15
12