Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
104-112/NQ-HĐND 12/08/2022 Nghị Quyết HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ số 104.105.106.107.108.109.110.111.112/NQ-HĐND)
Lượt xem: 283
Tải về 3
97/NQ-HĐND 21/06/2022 Nghị quyết về chường trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
Lượt xem: 223
Tải về 2
01/NQ-HĐND 18/06/2021 Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 213
Tải về 4
02/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 227
Tải về 3
03/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 199
Tải về 0
04/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 241
Tải về 2
05/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 230
Tải về 3
06/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 219
Tải về 4
07/NQ-HĐND 18/06/2021 Về việc bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 255
Tải về 4
12/NQ-HĐND 18/06/2021 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu văn hóa tâm linh, huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 238
Tải về 4
12