Tổng số: 121
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
716/QĐ-UBND 05/05/2023 Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 337
Tải về 1573
93/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Lượt xem: 244
Tải về 175
94/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Lượt xem: 195
Tải về 362
1833/QĐ-UBND 15/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định xã duy trì đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2022
Lượt xem: 256
Tải về 1
1933/UBND-LĐTBXH 13/09/2022 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Lượt xem: 229
Tải về 0
1828/QĐ-UBND 12/09/2022 Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 08: Thi công trồng rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai thuộc dự án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 239
Tải về 3
1584/QĐ-UBND 26/07/2022 Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 260
Tải về 1
1485/QĐ-UBND 08/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Lượt xem: 266
Tải về 0
06/QĐ-VHTT 06/06/2022 Quyết định về việc ban hành Bộ câu hỏi phần tìm hiểu kiến thức Liên hoan bản, xóm văn hóa tiêu biểu huyện Quỳnh Nhai lần thứ V
Lượt xem: 235
Tải về 0
355/QĐ-UBND 24/01/2022 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức, dân vận, dân chủ, thi đua khen thưởng và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2022
Lượt xem: 222
Tải về 3
12345678910...