Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
213/KH-UBND 25/07/2022 Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, hè năm 2022
Lượt xem: 222
Tải về 0
3216/UBND-GDĐT 16/12/2021 V/v hoàn thiện hồ sơ tự chấm điểm và đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” các cơ quan, đơn vị năm 2021
Lượt xem: 186
Tải về 7
2670/UBND-GDĐT 22/10/2021 Về việc chấn chỉnh các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022
Lượt xem: 2278
Tải về 75
848/CV-PGD 19/10/2021 Về việc rà soát lại dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 2992
Tải về 25
2586/UBND-GDĐT 12/10/2021 về việc đôn đốc công tác kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT
Lượt xem: 3093
Tải về 84
284/KH-UBND 22/09/2021 Kế hoạch hương ứng tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021
Lượt xem: 146
Tải về 0
272/KH-UBND 13/09/2021 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 137
Tải về 0
261/KH-UBND 23/08/2021 Kế hoạch Chỉ đạo tổ chức Khai giảng năm học 2021-2022
Lượt xem: 153
Tải về 1
253/KH-UBND 16/08/2021 Kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 165
Tải về 0
149/TB-UBND 09/06/2021 Thông báo Kết luận của Đ/c Lò Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp các đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 158
Tải về 0
12