Tổng số: 948
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1140/BC-UBND 15/11/2023 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 134
Tải về 0
2586/UBND-NV 13/11/2023 về việc xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc
Lượt xem: 88
Tải về 0
2587/UBND-NV 13/11/2023 V/v triển khai Công văn số 4525/UBND-NV ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh
Lượt xem: 79
Tải về 0
91/KH-UBND 01/03/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2023
Lượt xem: 232
Tải về 4
433/UBND-NN 28/02/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Lượt xem: 182
Tải về 88
59/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch Phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, chi nhánh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 193
Tải về 70
2436/UBND-NV 04/11/2022 CV lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Lượt xem: 239
Tải về 74
1214/BC-UBND 04/11/2022 Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
Lượt xem: 279
Tải về 73
304/KH-UBND 04/11/2022 Triển khai chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 289
Tải về 83
2303/UBND-TCKH 26/10/2022 Tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 264
Tải về 67
12345678910...