Tổng số: 56
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
592/QĐ-UBND 30/03/2021 Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện
Lượt xem: 216
Tải về 1
1838/QĐ-UBND 25/10/2018 Quyết định về thành lập các đoàn đánh giá, thẩm định thực hiện Quy trình, kết quả rà soát, đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, đơn vị; xã; bản, xóm liên quan đến ma túy năm 2018
Lượt xem: 349
Tải về 2
1837/QĐ-UBND 25/10/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, đơn vị; xã; bản, xóm liên quan đến ma túy năm 2018
Lượt xem: 328
Tải về 1
1769/QĐ-UBND 16/10/2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn tham gia Liên hoan Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Sơn La lần thứ hai năm 2018
Lượt xem: 323
Tải về 1
1722/QĐ-UBND 11/10/2018 Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Lượt xem: 349
Tải về 1
1661/QĐ-UBND 10/10/2018 Quyết định về việc Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 321
Tải về 2
1565/QĐ-UBND 26/09/2018 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018
Lượt xem: 293
Tải về 0
1577/QĐ-UBND 25/09/2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lượt xem: 293
Tải về 0
1304/QĐ-UBND 12/09/2018 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 312
Tải về 1
1484/QĐ-UBND 10/09/2018 Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
Lượt xem: 305
Tải về 0
123456